Om Renovera.net

Produkterna som presenteras på renovera.net säljs inte av renovera.net. Produkterna säljs av det eller de företag som det länkas till i respektive produktpresentation. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som säljer produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på renovera.net och på hemsidan för företaget som säljer en produkt så gäller informationen på hemsidan för företaget som säljer produkten.

Renovera.net ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på renovera.net kan du använda detta kontaktformulär.

Mer information